Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Katechizmus - základy karaimské víry

 

Vydáno v Petrohradě roku 1890

Napsal: chacham Jákov Duvan

Přeložil a upravil: Nissim Valko

100_0758---kopie.jpg 

 

 

frontpage.jpg

 

 

 

 

  

CURRENT MOON
 

 

Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, která se v současné době neoprávněně vydává za Bnei Miqra - Qaraim, ani s pseudo-karaimskou sektou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah.
Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné komunity, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele.
Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců.
Autor překladu SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení bývalých členů judeo-křesťanské skupiny Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení pseudo-karaimské sekty Ruští Qaraimové v zahraničí alias Qaraimler - Samaritáni Velkého Turkestánu alias Qaraimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí.
 
Author of the translation has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group misuse name Bnei Miqra - Qaraim), as same as author of translation has nothing to do with pseudo-karaite sect Russian Qaraim Abroad  alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias QARAIMLER - Samaritans of Great Turkestan (the base of this group forms people from mentioned judeo-christian group).
Author of the translation has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned pseudo-karaite sect.
Author of the translation disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.
 
Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время зло-употребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к псевдо-караимской сектеРусские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей alias КАРАИМЛЕР - Самаритяне Великого Туркестана  (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы).
Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп.
Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов проектов мнений мистификацией псевдо-караимской группы Русских Караимов за границей.
 
אין למחבר קשר כלשהו עם הכת היהודית-נוצרית לשעבר "יהושע המשיח" מליברץ׳ וטרינץ׳ (כעת הקבוצה הזאת משתמשת לרעה בשם "בני מקרא - קראים") ,בדיוק כפי שאין למחבר דף האינטרנט הזה קשר כלשהו עם הכת הפסאודו-קראית "קראים רוסים בחו״ל" המכונה "קראימלר - הקראים המותזילים מקרים וקידר בחו״ל" המכונה גם "קראימלר - השומרונים של טורקיסטאן הגדולה" (בערך 17 אנשים מהקבוצה היהודית-נוצרית הנ״ל יוצרים את בסיס הקבוצה הזאת).
אין למחבר קשר כלשהו עם "חכמים" ממונים מטעם עצמם ,מנהיגי הכת הפסאודו-קראית הנ״ל.
המחבר מתנער מכל פעילויותיהם ,טענותיהם ,מיזמיהם ,דעותיהם ואפיפות במסתורין שהם נוקטים בהם.
 

 

V textu jsou použity biblické pasáže a pasáže křesťanských Evangelií z webových stránek http://www.biblenet.cz/, v případě že se český text výrazně odchyluje od hebrejského originálu, je upraven. 

 

 

10032020

logo_bm.jpg001.jpg