Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Druhé přikázání

Hadávár hašéní (הדבר השֵׁנִי)

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (Šemot/Ex/2M  20:2-6)

 sinai1.jpg

Otázka: Co nám přikazuje druhé přikázání?
Odpověď:
1. Věřit, že Jediný Bůh je Tvůrcem a Zakladatelem všeho stvořeného.
2. Modlit se pouze k Jedinému Bohu a předkládat pouze Bohu naše pocity v modlitbách.
Otázka: Co nám zakazuje druhé přikázání?
Odpověď:
Druhé přikázání nám zakazuje:
1. Projevovat božské pocty někomu jinému než Bohu.
2. Dělat jakékoli zobrazení Boha, a spojovat Boha s jakýmikoli tělesnými vlastnostmi.
3. Zakazuje nám věřit v pověry, i v existenci mystických a okultních sil. Zakazuje nám věštit budoucnost a osud pomocí různých okultních praktik a magie.
Jak nám říká Písmo Svaté:
Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. (Eze 18:20)
V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochařské zpodobení: zobrazení mužství nebo ženství (Devarim/Dt/5M  4:15-16)
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. (Devarim/Dt/5M   18:10-11)
Otázka: Co nás ještě učí druhé přikázání?
Odpověď:
Druhé přikázání nás ještě učí, že každé zlo je potrestáno, a každé dobro je odměněno.

 zlate_tele.jpg