Jdi na obsah Jdi na menu
 


36. Svátek týdnů - Šavuot

Chag hašávúót (חַג הַשָׁבוּעוֹת)

Svátek týdnů - Šavuot se slaví 50 dní po první neděli velikonočního týdne. Vždy musí připadnout na neděli! Den po Šabatu Mimáchárat hašabát (מִמָּחֳרַת הַשַׁבָּת), který připadne na pesachový týden, tj. v neděli se přinášel obětní snop z prvního čerstvě sklizeného ječmene, tato oběť se nazývala snop oběti podávání Omer hatenúfá (עׂמֶר הַתְּנוּפָה). Jednalo se o děkovnou oběť Stvořiteli za sklizenou úrodu, po této oběti bylo povoleno jíst chléb připravený z nové úrody.
Od dne, kdy se přinášel obětní snop, počítali staří Izraelité 7 týdnů, tj. 49 dní, a 50-ho dne pak slavili svátek týdnů - Šavuot (חַג הַשָׁבוּעוֹת). V tento den přinášeli Izraelité Bohu jako oběť chléb z čerstvé pšeničné mouky Lechem bikurím (לֶחֶם בִּכּוּרִים). Tento svátek byl svátkem sklizně a označoval se také jako Chag hakácír (חַג הַקָּצִיר).

obyli.jpg

V dnešní době je zvykem počítat od neděle velikonočního týdne jednotlivé dny, a při ranní modlitbě si připomenout, který ze 49 dní počítání právě připadá na dané ráno. Tomuto počítání se říká Sefírá (סְפִירָה). Padesátého dne pak slavíme Svátek Týdnů - Šavuot Chag hašávúót (חַג הַשָׁבוּעוֹת), jak je psáno:
Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných sedm týdnů. Ke dni po sedmém dni odpočinku napočítáte padesát dní a pak přinesete Věčnému novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání; budou to dva chleby ze dvou desetin éfy bílé mouky, budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Věčného. (3M 23:15-17)
 
 
Svátek Šavuot je dnem bohoslužebného (svatého) shromáždění (מִקְרָא קדֶשׁ), stejně jako první a poslední den Velikonoc. Během svátku Šavuot je zakázána veškerá práce, kromě přípravy jídla pro tento svátek. V tyto dny se koná zvláštní dlouhá veřejná bohoslužba a pronášejí se specifické modlitby Tefilat chag hašávúót (תְּפִלַּת חַג הַשָׁבוּעוֹת).
 
V týž den svoláte lid. Budete mít bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. (3M 23:21)
 
 
 rut.jpg