Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Deváté přikázání

Hadávár hatešíí   הדּבר התּשׁיעי

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. (Šemot/Ex/2M 20:16)

Otázka:

Co nám zakazuje deváté přikázání?
Odpověď:
Deváté přikázání nám zakazuje křivé svědectví proti svému bližnímu, a zároveň každou lež.
Otázka:
Co zpovažujeme za křivé svědectví?
Odpověď:
Soudní křivé svědectví 
- edut šeker bamišpát (עדוּת שׁקר בּמּשׁפּט) – když někdo křivě svědčí, obviňuje či žaluje.
Mimosoudní křivé svědectví
- malšín ( מלשׁין ) – když někdo pomlouvá jinou osobu, nebo když někdo kárá nespravedlivě jinou osobu.
Otázka:
Jsou povoleny lži, jejichž záměrem není uškodit bližnímu?
Odpověď:
Tento typ lží není povolen ze dvou důvodů:
1. není to v souladu s láskou a s úctou k bližnímu
2. člověk se naučí lhát, a lež se stane jeho návykem.
Pasáže Písma Svatého, které podporují deváté přikázání:
Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním. (Šemot/Ex/2M 23:7)
Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač (Vajikra/Lv/3M  19:16)
Nebudeš zlořečit hluchému (Vajikra/Lv/3M  19:14)
Jen milujte pravdu a pokoj! (Zach 8:19)
Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. (Zach 8:16)
Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův (Zach 8:17)
Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. (Ž 101:5)
Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. (Ž 101:7)

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.(Šemot/Ex/2M 20:16)